95. kods

PIRMā palīdzība

PIRMĀS PALĪDZĪBAS APMĀCĪBĀS IEKĻAUTS:

• Rīcība negadījuma vietā, autoavārija, steidzams izsaukums;
• ABC praktiskais demonstrējums;
• Šoks, dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšana;
• Termiskie bojājumi – pārkaršana, apdegumi, atdzišana, apsaldējumi;
• Ķīmisko vielu izraisīti nelaimes gadījumi – acīs, uz ādas, gremošanas traktā, ieelpotās gāzes;

• Pirmās palīdzības aptieciņas saturs, glābēja drošība;

• Nelaimes gadījums ar vairākiem cietušiem;
• Elektrotraumas;
• Dažādas traumas, amputācijas;
• Dzīvnieku izraisīti nelaimes gadījumi;
• Svešķermeņi;
• Cietušā transportēšana;
• Slimības;

• Slīkšana.

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Pirmās palīdzības sniegšanas pamatiem, glābšanas ķēdi un praktiskās iemaņas tās realizēšanā.